கட்டிடத் திணைக்களம்

தொடர்பு

முகவரி:
2ம் மாடி, “செத்சிறிபாய”
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 11 2862917 / 2862921 / 2862922 / 2889456

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online